miercuri, 14 ianuarie 2015

Fisa litera U

Fisa litera U clasa pregatitoare - trasare litere U, u, colorare obiecte care incep cu litera u.

Fisa litera T

Fisa litera T clasa pregatitoare - trasare litere T, t, colorare obiecte care incep cu litera t.

Fisa litera R

Fisa litera R clasa pregatitoare - trasare litere R, r, colorare obiecte care incep cu litera r.

Fisa litera O

Fisa litera O clasa pregatitoare - trasare litere O, o, colorare obiecte care incep cu litera o.

Fisa litera N

Fisa litera N clasa pregatitoare - trasare litere N, n, colorare obiecte care incep cu litera n.

Fisa litera M

Fisa litera M clasa pregatitoare - trasare litere M, m, colorare obiecte care incep cu litera m.

Fisa litera L

Fisa litera L clasa pregatitoare - trasare litere L, l, colorare obiecte care incep cu litera l.

Fisa litera I

Fisa litera I clasa pregatitoare - trasare litere I, i, colorare obiecte care incep cu litera I.

Fisa litera E

Fisa litera E clasa pregatitoare - trasare litere E, e, colorare obiecte care incep cu litera e.


Fisa litera C

Fisa litera C clasa pregatitoare - trasare litere C, c, colorare obiecte care incep cu litera c.


Fisa litera B

Fisa litera B clasa pregatitoare - trasare litere B, b,  colorare obiecte care incep cu litera b.


luni, 12 ianuarie 2015

Cifre 1 - 5 numarare obiecte

Fisa cifre 1 -5
Numarare obiecte si scriere numar corespunzator

Forme geometrice

Fisa forme geometrice clasa pregatitoareCulori si forme

Fisa forme geometrice clasa pregatitoare
Colorare figuri geometrice

Cifre 6 - 10

Fisa cifre 6 - 10

Cifre 1 - 5

Fisa cifre 1 - 5

Fisa numere 1 - 10 matematica (clasa pregatitoare)

Fisa numarare obiecte si trasare linie la cifra corespunzatoare (cifre 1-10 clasa pregatitoare)

Fisa numere 6 - 10 clasa pregatitoare

Fisa identificare numar de obiecte incercuire numar corespunzator

Fisa numere 1 - 5 clasa pregatitoare

Fisa identificare numar de obiecte incercuire numar corespunzator